Перейти к публикации

logo_soul.png.aac74a92d237db04160d11697a0d69ba.png


Энди

УСГ партнёр по страхованию

Рекомендованные сообщения

Всем привет.

 

Уважаемые форумчане, цель моего пребывание здесь - предоставление услуг по страхованию автомобилей и имущества, а также предоставление квалифицированных консультаций в сфере страхования, что касается заключения договора, а также урегулирования страховых случаев.

Компания, интересы которой я предоставляю - Украинская страховая группа.

 

Каждому застраховавшему автомобиль по КАСКО и ГО - скидка форумчанам 5%, + подарок - ДГО (добровольная гражданская ответственность - увеличивает сумму ответственности за вред нанесённый имуществу третьих лиц)

Указанная скидка распространяется на не кредитные автомобили (по кредитным автомобилям скидка будет предоставятся по возможности)

При стоимости КАСКО от 5000 до 6000 грн. ДГО на + 25000 ответственности

При стоимости КАСКО от 6001 до 7000 грн. ДГО на + 50000 ответственности

При стоимости КАСКО от 7001 до 8000 грн. ДГО на + 75000 ответственности

При стоимости КАСКО от 8001 - ДГО на + 175000 ответственности

 

... ну и конечно контакты:

050 351-92-99

room155@ukr.net

Андрей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Друзья, с 5-го ноября 2012г. вступают в силу изменения к Закону Украины “О страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств”." Ряд этих изменений весьма существенны и влияют на интересы пострадавшей стороны. Поэтому давайте рассмотрим их прямо по статьям.

 

 

Статья 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України

13.2. Розмір страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування зменшується на 50 відсотків, за умови, що страхувальником є громадянин України - учасник війни, інвалід II групи, особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесена до I або II категорії, пенсіонер, а забезпечений транспортний засіб має робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних включно та належить цьому громадянину на праві власності. Зазначена пільга надається за умови особистого керування таким транспортним засобом будь-якою особою, яка відноситься до згаданих у цьому пункті категорій громадян України, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу.

 

Комментарий: более точно описаны условия предоставления скидки 50% для льготных категорий граждан. Теперь необходимо, чтобы льготник был владельцем ТС и лично им управлял.

 

Стаття 16. Використання страхових сертифікатів міжнародної системи автомобільного страхування “Зелена картка”

 

Виїзд з України до країн - членів міжнародної системи автострахування “Зелена картка” транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, у разі відсутності договору міжнародного страхування, укладеного зі страховиком - повним членом МТСБУ і посвідченого відповідним уніфікованим страховим сертифікатом “Зелена картка”, забороняється.

 

Комментарий: автомобиль, зарегистрированный в Украине, не может пересечь границу Украины без полиса Зеленой карты.

 

Стаття 18. Дострокове припинення договору страхування з ініціативи страхувальника

 

18.2. У разі дострокового припинення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик вилучає страховий поліс та анулює його і за умови відсутності виплат страхового відшкодування за цим договором повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно до періоду страхування, що залишився до закінчення строку дії договору, з утриманням, у передбачених законом випадках, понесених витрат на ведення справи, але не більше 20 відсотків цієї частки.

Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, такий страховик повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі у повному обсязі.

 

Комментарий: добавлено описание ответственности страховщика в случае нарушения им условий договора. Т.е., если вы прекращаете действие полиса по причине того, что страховая компания нарушает его условия (необоснованный отказ в выплате, несоблюдение сроков выплат и т.д.), она должна вернуть вам полную стоимость этого полиса.

Если вы прекращаете действие полиса по причине, например, продажи автомобиля, страховщик должен вернуть остаток платежа за минусом 20%.

 

п. 19.2 статьи 19 о прекращении договора страхования при отчуждении ТС удален. Вместо него добавлена статья 201.

 

Стаття 201. Чинність договору страхування у разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу

 

201.1. У разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу договір страхування зберігає чинність до закінчення строку його дії.

201.2. У разі відчуження забезпеченого транспортного засобу права та обов’язки страхувальника переходять до особи, яка прийняла такий транспортний засіб у свою власність.

201.3. У разі смерті страхувальника - фізичної особи його права та обов’язки за договором страхування переходять до осіб, які одержали забезпечений транспортний засіб у спадщину.

201.4. Якщо страхувальник - юридична особа припиняється і встановлюються його правонаступники, права і обов’язки страхувальника за договором страхування переходять до правонаступника.

 

Комментарий: теперь, если вы продали автомобиль или сменили его владельца, страховой полис не прекращает свое действие и работает до даты его окончания. Т.е. вы можете продать автомобиль новому владельцу вместе с полисом автогражданки.

 

Стаття 24. Відшкодування шкоди, пов’язаної з лікуванням потерпілого

24.1. У зв’язку з лікуванням потерпілого відшкодовуються обґрунтовані витрати, які пов’язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі охорони здоров’я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та купівлею лікарських засобів.

Витрати, пов’язані з лікуванням потерпілого в іноземних державах, відшкодовуються, якщо лікування було узгоджено із страховиком чи МТСБУ. Зазначені витрати мають бути підтверджені документально відповідним медичним закладом.

24.2. Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов’язану з лікуванням потерпілого, становить 1/30 розміру мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на дату настання страхового випадку, за кожний день лікування, підтверджений відповідним закладом охорони здоров’я, але не більше 120 днів.

24.3. Якщо страховику (МТСБУ) не надані документи, що підтверджують розмір витрат, зазначених у пункті 24.1 цієї статті, або їх документально підтверджений розмір є меншим, ніж мінімальний розмір, визначений відповідно до пункту 24.2 цієї статті, страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування у розмірі, визначеному в пункті 24.2 цієї статті

 

Комментарий: если пострадавшему необходимо лечение, он должен фиксировать все свои расходы на такое лечение, включая покупку медикаментов, услуги сиделки и т.д. На основании подтверждающих расходы документов страховая компания компенсирует их.

Кроме этого, п. 24.2 предусмотрен минимум, который должна компенсировать страховая компания, если нет подтверждающих расходы документов или эти расходы меньше указанного минимума. Он устанавливается в размере 1/30 минимальной заработной платы, которая действует на момент страхового случая. Сейчас это, к примеру, 37,27 грн. в день. Сумма выплаты определяется умножением на количество дней больничного.

 

Стаття 26. Відшкодування шкоди, пов’язаної із стійкою втратою працездатності потерпілим

26.1. Шкода, пов’язана із стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, відшкодовується у розмірах, визначених відповідно до Цивільного кодексу України.

26.2. Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов’язану із стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, становить:

у разі встановлення I групи інвалідності - 36 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;

у разі встановлення II групи інвалідності - 18 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;

у разі встановлення III групи інвалідності - 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;

у разі визнання неповнолітньої (малолітньої) особи дитиною-інвалідом - 18 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку.

26.3. Якщо страховику (МТСБУ) не надані документи, що підтверджують розмір шкоди, пов’язаної із стійкою втратою працездатності потерпілим, або цей розмір є меншим, ніж мінімальний розмір, визначений відповідно до пункту 26.2 цієї статті, страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування в розмірі, визначеному у пункті 26.2 цієї статті

 

Комментарий: если пострадавший получил группу инвалидности, страховая компания производит выплату, но не менее установленного лимита. Этот лимит привязан к официальной минимальной заработной плате. Сейчас, например, этот составляет:

1-я группа инвалидности - около 40 000 грн.

2-я группа инвалидности - около 20 000 грн.

3-я группа инвалидности - около 13 000 грн.

В случае признания несовершеннолетнего ребенка инвалидом - около 20 000 грн.

Минимальный лимит выплачивается в случае, если нет документов, подтверждающих ущер, понесенный пострадавшим в результате получения инвалидности.

 

Стаття 261. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної потерпілому

Страховиком (у випадках, передбачених підпунктами “г” і “ґ” пункту 41.1 та підпунктом “в” пункту 41.2 статті 41 цього Закону, - МТСБУ) відшкодовується потерпілому - фізичній особі, який зазнав ушкодження здоров’я під час дорожньо-транспортної пригоди, моральна шкода у розмірі 5 відсотків страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю.

 

Комментарий: п. 22.3 статьи 22 удален и вместо него добавлена эта статья. Она определяет, что моральный ущерб теперь рассчитывается не от лимита по жизни и здоровью, как раньше, а от самого ущерба, нанесенного жизни и здоровью пострадавшего. Например, расходы по лечению пострадавшего составили 30 000 грн. В этом случае он может претендовать на компенсацию морального ущерба в размере 5% от этой суммы, т.е. 1500 грн.

 

Стаття 27. Шкода, пов’язана із смертю потерпілого

27.1. Страхове відшкодування (регламентна виплата) виплачується, якщо смерть потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди настала протягом одного року після дорожньо-транспортної пригоди та є прямим наслідком цієї дорожньо-транспортної пригоди.

27.2. Страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) здійснює відшкодування шкоди, заподіяної смертю потерпілого, на умовах, встановлених статтею 1200 Цивільного кодексу України, кожній особі, яка має право на таке відшкодування, рівними частинами. Загальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) утриманцям одного померлого не може бути меншим, ніж 36 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на день настання страхового випадку.

27.3. Страховик (у випадках, передбачених підпунктами “г” і “ґ” пункту 41.1 та підпунктом “в” пункту 41.2 статті 41 цього Закону, - МТСБУ) відшкодовує моральну шкоду, заподіяну смертю фізичної особи, її чоловіку (дружині), батькам (усиновлювачам) та дітям (усиновленим). Загальний розмір такого страхового відшкодування (регламентної виплати) цим особам стосовно одного померлого становить 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законодавством на день настання страхового випадку, і виплачується рівними частинами.

27.4. Страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування особі, яка здійснила витрати на поховання та на спорудження надгробного пам’ятника, за умови надання страховику (МТСБУ) документів, що підтверджують такі витрати, та пред’явлення оригіналу свідоцтва про смерть. Загальний розмір такого відшкодування стосовно одного померлого не може перевищувати 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на день настання страхового випадку.

27.5. Відшкодування шкоди, пов’язаної із смертю потерпілого, може бути виплачено у вигляді одноразової виплати. Загальний розмір усіх здійснених страхових відшкодувань (регламентних виплат) за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю однієї особи, не може перевищувати страхову суму за таку шкоду

 

Комментарий: статья регламентирует выплаты при гибели человека в ДТП. Определены три минимальных лимита:

1. Компенсация лицам-иждивенцам, на которых непосредственно влияет смерть кормильца. Все лица получают компенсацию в равных долях. Общий размер выплаты не может быть меньшим 36 минимальных зарплат или на данный момент 40 248 грн.

2. Компенсация морального ущерба мужу/жене, родителям/усыновителям и детям/усыновленным установлена в размере 12 минимальных заработных плат или 13 416 грн. на данный момент. Это общий лимит, который выплачивается равными частями всем указанным выше лицам.

3. Компенсация расходов на захоронение и сооружение надгробного памятника (при условии предоставления документов, подтверждающих эти расходы, и свидетельства о смерти) не может превышать 12 минимальных заработных плат или 13 416 грн. на данный момент.

Безусловно, когда гибнет близкий нам человек, трудно думать о чем-то кроме утраты и хлопотах по захоронению. Тем не менее, желательно фиксировать все свои расходы по данному процессу, поскольку потом можно получить компенсацию в страховой компании или МТСБУ (в предусмотренных случаях).

 

п. 30.2 статьи 30 - изложен в новой редакции. п. 30.3 статьи 30 - удален.

 

Стаття 30. Шкода, пов’язана з фізичним знищенням транспортного засобу

30.1. Транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно з аварійним сертифікатом (рапортом), звітом (актом) чи висновком про оцінку, виконаним аварійним комісаром, оцінювачем або експертом відповідно до законодавства, витрати на відновлювальний ремонт транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди.

30.2. Якщо транспортний засіб вважається знищеним, його власнику відшкодовується різниця між вартістю транспортного засобу до та після дорожньо-транспортної пригоди, а також витрати на евакуацію транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди.

 

Комментарий: определяется размер выплаты владельцу ТС в случае его полной гибели - это разница между стоимостью ТС до ДТП и после ДТП (т.е. по сути за минусом остатков), плюс расходы на эвакуацию ТС в случае ДТП.

Полная гибель признается в случае, если ремонт ТС технически невозможен или расходы на его восстановление превышают стоимость ТС до страхового случая. Эти расходы могут быть зафиксированы сертификатом (рапортом), отчетом (актом) или выводом об оценке аварийного комиссара, оценщика или эксперта согласно законодательства.

 

Стаття 36. Прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) страховиком та порядок його виплати

36.2. Страховик (МТСБУ) протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування, за наявності документів, зазначених у статті 35 цього Закону, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування зобов’язаний:

у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими - прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) та виплатити його. Якщо відшкодування витрат на проведення відновлювального ремонту пошкодженого майна (транспортного засобу) з урахуванням зносу здійснюється безпосередньо на рахунок потерпілої особи (її представника), сума, що відповідає розміру оціненої шкоди, зменшується на суму визначеного відповідно до законодавства податку на додану вартість. При цьому доплата в розмірі, що не перевищує суми податку, здійснюється за умови отримання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) документального підтвердження факту оплати проведеного ремонту. Якщо у зв’язку з відсутністю документів, що підтверджують розмір заявленої шкоди, страховик (МТСБУ) не може оцінити її загальний розмір, виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється у розмірі шкоди, оціненої страховиком (МТСБУ). Страховик має право здійснювати виплати без проведення експертизи (у тому числі шляхом перерахування коштів особам, які надають послуги з ремонту пошкодженого майна), якщо за результатами проведеного ним огляду пошкодженого майна страховик і потерпілий досягли згоди про розмір та спосіб здійснення страхового відшкодування і не наполягають на проведенні оцінки, експертизи пошкодженого майна.

 

Комментарий: несколько важных моментов для тех, кто получает компенсацию при ДТП:

1. Страховая компания должна осуществить выплату в течение 15 дней с дня, когда она согласовала сумму выплаты с пострадавшим, но не позднее 90 дней с дня подачи заявления на выплату этим пострадавшим. Поэтому обязательно фиксируйте дату подачи заявления на выплату!

2. При выплате возмещения с износом непосредственно потерпевшему (выплата “на руки”) удерживается НДС (да, теперь это закреплено законодательно и не подлежит обсуждению). Доплата НДСа осуществляется в случае предоставления документов о произведенном ремонте.

3. Страховая компания может не заказывать экспертизу, если она согласовала при осмотре сумму и способ выплаты с пострадавшим.

 

Стаття 38-1. Відповідальність за порушення умов страхування

38-1.1. У разі якщо страховик здійснив страхове відшкодування за шкоду, заподіяну під час використання забезпеченого транспортного засобу, у сфері, що передбачає більше значення коригуючого коефіцієнта, ніж визначено договором страхування, чи з порушенням умов, передбачених пунктом 13.2 статті 13 цього Закону (при укладенні договору страхування із застосуванням такого пункту), то особа, відповідальна за шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, зобов’язана компенсувати страховику 50 відсотків виплаченого страхового відшкодування.

 

Комментарий: статья вводит ответственность КЛИЕНТА за неправильное страхование ТС, используемых в такси, а также льготниками без использования корректирующих коэффициентов. Будьте внимательны: даже если кто-то предлагает вам застраховаться на стандартных условиях, чтобы сэкономить, помните, что это потом может стоить вам 50% от суммы выплаты пострадавшему. Игра не стоит свеч.

 

Стаття 49. Умови здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності

49.3. Для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності страхові агенти зобов’язані зареєструватися в Моторному (транспортному) страховому бюро України у порядку, встановленому Уповноваженим органом за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Кваліфікаційні вимоги до страхових агентів, необхідні для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, встановлюються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.

 

Комментарий: эта норма предполагает регистрацию страховых агентов, которые занимаются страхованием автогражданки. По идее это должно навести определенный порядок на рынке ОСАГО и усилить контроль за недобросовестными агентами.

 

Также теперь могут использоваться скидки за страхование парка автомобилей не только для годовых договоров, но и заключенных на меньший срок.

 

Обратите внимание: изменения к статьям 24, 26, 261, 27, 38-1 вступают в силу 04.02.2013г.

 

http://vip.co.ua/blog/2012/11/05/izm...vtograzhdanke/

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет.

Сообщаю, что с июня месяца в компании работает новый страховой продукт "Подменный автомобиль".

 

Теперь, при заключении договора КАСКО можно также оформить договор "Подменный автомобиль", что в дальнейшем позволит Вам остаться на колёсах, если Ваш четырёхколёсный друг будет в ремонте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подходи, налетай, торопись...

С сегодняшнего дня и до конца года есть возможность застраховать недвижимое имущество(дом, квартиру, помещения) со скидкой 50% eek.gif

 

Для объектов недвижимости который находятся в залоге данная скидка может не действовать (в зависимости от банка)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сообщаю, что с июня месяца в компании работает новый страховой продукт "Подменный автомобиль".

 

сколько стоит такая услуга? и какие автомобиль могут быть на подмену?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Данная услуга стоит 599 грн.

 

Автомобиль на подмену предоставляется фирмой AVIS.

 

Класс автомобиля, который можно взять определяет сам страхователь. В зависимости от класса автомобиля срок будет от 8 (Ford Focus) до 2 дней (Volkswagen Touareg).

 

Заключить данный договор можно только одновременно с договором КАСКО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если ремонт моего авто займет более 8 дней?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у страхователя есть возможность докупить дни у AVISа по корпоративной стоимости.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

УРА, УРА...

Ну вот и сбылись пожелания страхователей - в договор КАСКО внесли возможность воспользоваться европротоколом с соответствующими лимитами возмещения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а в уже заключенные договора не планируется это внести?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К сожалению нельзя сделать доп. соглашение. Нововведения коснутся только договоров, заключённых с 03.03.2014

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а что это дает? объясни по простому.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

даёт возможность воспользоваться европротоколом (не вызывать ГАИ), и получитьь возмещение по КАСКО.

По старым договорам, при наличии второго участника такой возможности нет - нужно только вызывать ГАИ чтобы получить возмещение по КАСКО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а можно и по ОСАГО и по КАСКО? а то у всех же ж еще и ОСАГО.

мало того, возможно "винуватець" тоже в УСГ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

немного не понял Ваш вопрос...

заполненный европротокол будет действовать для 2-х сторон. И для того у кого КАСКО и для того у кого ГО, и соответсвенно одновременно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

немного не понял Ваш вопрос...

заполненный европротокол будет действовать для 2-х сторон. И для того у кого КАСКО и для того у кого ГО, и соответсвенно одновременно.

Сергей (Zinus) скорей всего имел ввиду ситуацию, когда в случае ДДП первая (и невиновная) сторона, у которой машина застрахована по КАСКО, будет заполнять два комплекта европротоколов - первый согласно своему КАСКО, и второй - согласно ОСАГО второй стороны (виновника ДДП), и пытаться получить выплаты от двух СК, при условии что материальный ущерб не значителен и без задействования ГАИ, только предъявив соответствующие протоколы в соответствующие страховые компании. Насколько я знаю - это не совсем законно. Растолкуйте пожалуйста.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подать документы можно в две компании, даже и получить возмещение можно из двух компаний, но только в размере не превышающим общий ущерб. К примеру, по КАСКО большая франшиза (которую можно получить в компании виновника). Не уверен, что нужно заполнять два экземпляра - достаточно будет сделать копию в одну из СК(там где КАСКО - по крайней мере так с первичнйо справкой ГАИ).

А незаконно получить две выплаты (утаить от одной СК что получил возмещение в другой) - достаточно сложно - это всё проверяется СБ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну вот я правильно понимаю?

если меня долбанул на 3000 грн. водитель с ОСАГО из УСГ , я свою копию европротокола несу в УСГ с просьбой возместить по ОСАГО.

и в то же время у меня был куплен КАСКО в УСГ и я, благодаря вашему нововведению, принесу свою копию европротокола с просьбой возместить по КАСКО.

 

меня в одном из моих шагов пошлют?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну вот я правильно понимаю?

если меня долбанул на 3000 грн. водитель с ОСАГО из УСГ , я свою копию европротокола несу в УСГ с просьбой возместить по ОСАГО.

и в то же время у меня был куплен КАСКО в УСГ и я, благодаря вашему нововведению, принесу свою копию европротокола с просьбой возместить по КАСКО.

 

меня в одном из моих шагов пошлют?

 

 

Одну копию в два места не понесешь. СОгласно нововведению, Ты можешь нести свою копию в Каску (к стати Каско не абривиатура). А раньше так было сделать нельзя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нигде не пошлют. Возмешение получите согласно вышеописанной схеме (либо по ГО либо по КАСКО, либо в комлексе - если есть франшиза более 500 грн. по КАСКО)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×
×
  • Создать...